MSC Keurmerk

Visserijen die op een duurzame manier vis vangen, kunnen zich laten certificeren door MSC.  Marine Stewardship Council (MCS) is een onafhankelijke organisatie die een internationaal erkend milieukenmerk en certificeringsprogramma heeft ontwikkeld voor duurzame wildvangstvisserijen. Deze visserijen hebben zich laten toetsen tegen de MSC-standaard voor duurzame visserij en zijn geslaagd. Elk jaar wordt de visserij aan diverse controles onderworpen en iedere 5 jaar vindt er een volledige herbeoordeling plaats. Zo weet de consument zeker dat de visvangst met het MSC keurmerk duurzaam is.


EEN DUURZAME SECTOR


Duurzaamheid is steeds belangrijker geworden. Dit geldt ook in de visserij. Meer dan ooit wordt er samen met overheden, vissers en natuurorganisaties gewerkt aan een duurzame visserij.

Binnen de visserijsector betekent duurzaamheid  rekening houden met mens, planeet en opbrengst. Deze belangrijke pijlers moeten er samen voor zorgen dat we een zee vol vis nalaten aan onze kleinkinderen. Bedrijven werken daarom met langetermijnvisie en maken plannen die zorgen voor zoveel mogelijk opbrengsten, waarbij de zee in tact blijft.

WAT HOUDT EEN DUURZAME VISSERIJ CONCREET IN?

Concreet betekent dit dat de visserij voortdurend wordt uitgedaagd om, in de gehele keten, zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Dit heeft invloed o.a. op de gebruikte vangsttechnieken, maaswijdte van de netten, onderzoek en quotering van de soorten.

De laatste jaren is er flink geïnvesteerd in nieuwe duurzame vangsttechnieken zoals o.a. de pulskor, flyshoot en sumwing. Deze technieken sparen niet alleen het milieu door minder bodemberoering, maar ook minder brandstofverbruik. Ook de netten worden geoptimaliseerd zodat ondermaatse vis en ongewenste bijvangst kan ontsnappen. Naast deze innovaties houdt de visser rekening met de seizoenen en worden soorten in de paaiperiode met rust gelaten zodat het volwassen visbestand kan groeien. Bij Hoppenbrouwer Zeevishandel werken we hier graag aan mee. Vrijwel ons gehele assortiment bestaat uit MSC gecertificeerde vis, zoals onze verse vis, rookwaar, gebakken vis tot aan een vers gesneden haring. Wilt u gezond en lekker vis eten met oog op een duurzaam milieu? Dan kan bij Hoppenbrouwer Zeevishandel.